TESTERE ZA VIŠELISNE CIRKULARE

KLIKNITE NA SLIKU ALATA RADI DETALJNIJIH INFORMACIJA

ŠifraSlikaD (mm)B (mm)b (mm)d (mm)Z - broj zubaCenaKoličinaKorpa
LM01 0100

180

2.2

1,6

40

16

4.500,00 dinara
KUPI
LM01 0200

200

2.2

1,6

40

16

4.200,00 dinara
KUPI
LM01 0250

200

2.2

1,6

50

16

4.700,00 dinara
KUPI
LM01 0300

200

2.2

1,6

60

16

4.700,00 dinara
KUPI
LM01 0400

200

2.2

1,6

70

16

4.700,00 dinara
KUPI
LM01 0500

225

2.2

1.6

70

16

5.000,00 dinara
KUPI
LM01 0600

250

2.2

1.6

30

20

5.750,00 dinara
KUPI
LM01 0700

250

2.2

1.6

60

20

5.750,00 dinara
KUPI
LM01 0800

250

2.2

1.6

70

20

5.750,00 dinara
KUPI
LM01 0900

250

2.2

1.6

80

20

5.750,00 dinara
KUPI
LM01 1000

300

2.5

1.8

30

24

6.950,00 dinara
KUPI
LM01 1100

300

2.5

1.8

60

24

6.950,00 dinara
KUPI
LM01 1200

300

2.5

1.8

70

24

6.950,00 dinara
KUPI
LM01 1300

300

2.5

1.8

80

24

6.950,00 dinara
KUPI
LM01 1400

250

2.2

1.6

50

24

6.000,00 dinara
KUPI
LM01 1500

250

2.2

1.6

60

24

6.000,00 dinara
KUPI
LM01 1600

250

2.2

1.6

70

24

6.000,00 dinara
KUPI
LM02 0100

250

2.8

2.0

30

16

5.200,00 dinara
KUPI
LM02 0200

250

2.8

2.0

60

16

5.900,00 dinara
KUPI
LM02 0300

250

2.8

2.0

70

16

5.200,00 dinara
KUPI
LM02 0400

250

2.8

2

80

16

5.900,00 dinara
KUPI
LM02 0500

280

2.8

2

80

18

7.700,00 dinara
KUPI
LM02 0600

300

2.8

2

30

20

7.700,00 dinara
KUPI
LM02 0700

300

2.8

2

60

20

7.700,00 dinara
KUPI
LM02 0800

300

2.8

2

70

20

7.700,00 dinara
KUPI
LM02 0900

300

2.8

2

80

20

7.700,00 dinara
KUPI
LM02 1000

320

3.0

2,2

30

20

9.950,00 dinara
KUPI
LM02 1100

320

3.0

2,2

80

20

9.950,00 dinara
KUPI
LM02 1200

350

3.0

2,2

30

24

11.300,00 dinara
KUPI
LM02 1300

350

3.0

2,2

60

24

11.300,00 dinara
KUPI
LM02 1400

350

3.0

2,2

70

24

11.300,00 dinara
KUPI
LM02 1500

350

3.0

2.2

80

24

11.300,00 dinara
KUPI
LM03 0100

225

2.5

1.8

70

16

6.500,00 dinara
KUPI
LM03 0200

250

2.8

2.0

30

16

7.500,00 dinara
KUPI
LM03 0300

250

2.8

2

60

16

7.200,00 dinara
KUPI
LM03 0400

250

2.8

2

70

16

7.200,00 dinara
KUPI
LM03 0500

250

2.8

2

80

16

7.200,00 dinara
KUPI
LM03 0600

280

2.8

2

80

18

8.400,00 dinara
KUPI
LM03 0700

300

2.8

2

30

20

8.600,00 dinara
KUPI
LM03 0800

300

2.8

2

60

20

8.600,00 dinara
KUPI
LM03 0900

300

2.8

2

70

20

8.600,00 dinara
KUPI
LM03 1000

300

2.8

2

80

20

8.600,00 dinara
KUPI
LM03 1100

320

3.0

2,2

30

20

10.200,00 dinara
KUPI
LM03 1200

320

3.0

2,2

80

20

10.200,00 dinara
KUPI
LM03 1300

350

3.0

2,2

30

24

11.200,00 dinara
KUPI
LM03 1400

350

3.0

2,2

60

24

11.200,00 dinara
KUPI
LM03 1500

350

3.0

2,2

70

24

11.200,00 dinara
KUPI
LM03 1600

350

3.0

2,2

80

24

11.200,00 dinara
KUPI
LM03 1700

350

3.0

2,2

90

24

11.200,00 dinara
KUPI
LM04 0100

250

3.2

2,2

30

20

7.800,00 dinara
KUPI
LM04 0200

250

3.2

2,2

60

20

7.800,00 dinara
KUPI
LM04 0300

250

3.2

2,2

70

20

7.800,00 dinara
KUPI
LM04 0400

250

3.2

2,2

80

20

7.800,00 dinara
KUPI
LM04 0500

300

3.2

2,2

30

24

8.300,00 dinara
KUPI
LM04 0600

300

3.2

2,2

60

24

9.000,00 dinara
KUPI
LM04 0700

300

3.2

2,2

70

24

8.300,00 dinara
KUPI
LM04 0800

300

3.2

2,2

80

24

9.000,00 dinara
KUPI
LM04 0900

320

3.2

2,2

30

24

11.500,00 dinara
KUPI
LM04 1000

320

3.2

2,2

80

24

11.500,00 dinara
KUPI
LM04 1100

350

3.5

2,5

30

28

12.400,00 dinara
KUPI
LM04 1200

350

3.5

2,5

60

28

12.800,00 dinara
KUPI
LM04 1300

350

3.5

2,5

70

28

12.800,00 dinara
KUPI
LM04 1400

350

3.5

2,5

80

28

12.800,00 dinara
KUPI
LM04 1500

400

4.0

2.8

30

28

15.000,00 dinara
KUPI
LM04 1600

400

4.0

2.8

70

28

13.250,00 dinara
KUPI
LM04 1700

400

4.0

2.8

80

28

15.000,00 dinara
KUPI
LM04 2200

350

3.5

2,5

90

28

12.800,00 dinara
KUPI
LM04 2400

350

3.5

2,5

70

24

11.000,00 dinara
KUPI
LM04 2500

350

3.5

2,5

80

24

12.400,00 dinara
KUPI
LM05 0100

250

3.4

2,2

30

16

7.500,00 dinara
KUPI
LM05 0200

250

3.4

2,2

60

16

7.500,00 dinara
KUPI
LM05 0300

250

3.4

2,2

70

16

7.500,00 dinara
KUPI
LM05 0400

250

3.4

2,2

80

16

7.500,00 dinara
KUPI
LM05 0500

300

3.4

2,2

30

20

9.100,00 dinara
KUPI
LM05 0600

300

3.4

2,2

60

20

9.100,00 dinara
KUPI
LM05 0700

300

3.4

2,2

70

20

9.100,00 dinara
KUPI
LM05 0800

300

3.4

2,2

80

20

9.100,00 dinara
KUPI
LM05 0900

320

3.4

2,2

30

20

10.100,00 dinara
KUPI
LM05 1000

320

3.4

2,2

80

20

10.100,00 dinara
KUPI
LM05 1100

350

3.7

2,5

30

20

14.300,00 dinara
KUPI
LM05 1200

350

3.7

2,5

50

20

14.300,00 dinara
KUPI
LM05 1300

350

3.7

2,5

60

20

11.600,00 dinara
KUPI
LM05 1400

350

3.7

2,5

70

20

11.600,00 dinara
KUPI
LM05 1500

350

3.7

2,5

80

20

11.600,00 dinara
KUPI
LM05 1600

380

4.0

2.8

30

20

13.600,00 dinara
KUPI
LM05 1700

380

4.0

2.8

70

20

13.600,00 dinara
KUPI
LM05 1800

380

4.0

2.8

80

20

13.600,00 dinara
KUPI
LM05 1900

400

4.0

2.8

30

24

13.250,00 dinara
KUPI
LM05 2000

400

4.0

2.8

50

24

14.300,00 dinara
KUPI
LM05 2100

400

4.0

2.8

70

24

13.250,00 dinara
KUPI
LM05 2200

400

4.0

2.8

80

24

14.300,00 dinara
KUPI
LM05 2400

450

4.4

3.0

30

24

19.750,00 dinara
KUPI
LM05 2500

450

4.4

3.0

50

24

21.300,00 dinara
KUPI
LM05 2600

450

4.4

3.0

70

24

21.300,00 dinara
KUPI
LM05 2700

450

4.4

3.0

80

24

21.300,00 dinara
KUPI
LM05 2900

500

4.8

3.5

30

28

25.300,00 dinara
KUPI
LM05 3000

500

4.8

3.5

50

28

27.300,00 dinara
KUPI
LM05 3100

500

4.8

3.5

70

28

27.300,00 dinara
KUPI
LM05 3200

500

4.8

3.5

80

28

27.300,00 dinara
KUPI
LM05 3400

550

4.8

3.5

30

28

31.000,00 dinara
KUPI
LM05 3500

550

4.8

3.5

50

28

31.000,00 dinara
KUPI
LM05 3600

550

4.8

3.5

70

28

31.000,00 dinara
KUPI
LM05 3700

550

4.8

3.5

80

28

31.000,00 dinara
KUPI
LM05 3900

600

5.2

3.5

80

32

34.300,00 dinara
KUPI
LM05 4100

350

3.7

2,5

90

20

16.600,00 dinara
KUPI
LM05 4200

600

5.2

3.5

30

32

34.300,00 dinara
KUPI
LM05 4235

600

5.2

3.5

35

32

34.300,00 dinara
KUPI
LM06 0100

250

4.2

3.0

30

16

8.500,00 dinara
KUPI
LM06 0200

250

4.2

3.0

60

16

8.500,00 dinara
KUPI
LM06 0300

250

4.2

3.0

70

16

8.500,00 dinara
KUPI
LM06 0400

250

4.2

3.0

80

16

8.500,00 dinara
KUPI
LM06 0500

300

4.2

3.0

30

20

11.000,00 dinara
KUPI
LM06 0600

300

4.2

3.0

60

20

11.000,00 dinara
KUPI
LM06 0700

300

4.2

3.0

70

20

11.000,00 dinara
KUPI
LM06 0800

300

4.2

3.0

80

20

11.000,00 dinara
KUPI
LM06 0900

320

4.2

3.0

30

20

12.200,00 dinara
KUPI
LM06 1000

320

4.2

3.0

80

20

12.200,00 dinara
KUPI
LM06 1100

350

4.2

3.0

30

20

13.900,00 dinara
KUPI
LM06 1200

350

4.2

3.0

60

20

13.900,00 dinara
KUPI
LM06 1300

350

4.2

3.0

70

20

13.900,00 dinara
KUPI
LM06 1400

350

4.2

3.0

80

20

13.900,00 dinara
KUPI
LM06 1500

300

3.5

2,5

70

20

9.600,00 dinara
KUPI
LM06 1600

300

3.5

2,5

80

20

9.600,00 dinara
KUPI
LM06 1800

350

4.2

3.0

50

20

13.900,00 dinara
KUPI
LM06 1900

320

4.2

3.0

70

20

12.200,00 dinara
KUPI
LM07 0100

250

5.5

3.5

30

16

14.500,00 dinara
KUPI
LM07 0200

250

5.5

3.5

60

16

14.500,00 dinara
KUPI
LM07 0300

250

5.5

3.5

70

16

14.500,00 dinara
KUPI
LM07 0400

250

5.5

3.5

80

16

14.500,00 dinara
KUPI
LM07 0500

300

5.5

3.5

30

20

15.300,00 dinara
KUPI
LM07 0700

300

5.5

3.5

70

20

14.150,00 dinara
KUPI
LM07 0800

300

5.5

3.5

80

20

15.300,00 dinara
KUPI
LM07 0900

320

5.5

3.5

30

20

16.700,00 dinara
KUPI
LM07 1000

320

5.5

3.5

80

20

16.700,00 dinara
KUPI
LM07 1100

350

5.5

3.5

30

24

18.500,00 dinara
KUPI
LM07 1200

350

5.5

3.5

60

24

18.500,00 dinara
KUPI
LM07 1300

350

5.5

3.5

70

24

18.500,00 dinara
KUPI
LM07 1400

350

5.5

3.5

80

24

18.500,00 dinara
KUPI
LM08 0100

180

1.5

1.0

40

24

4.900,00 dinara
KUPI
LM08 0200

180

1.5

1.0

60

24

4.900,00 dinara
KUPI
LM08 0300

200

1.5

1.0

40

28

5.600,00 dinara
KUPI
LM08 0400

200

1.5

1.0

60

28

5.600,00 dinara
KUPI
LM08 0500

200

1.5

1.0

60

36

5.900,00 dinara
KUPI
LM08 0600

200

1.7

1.2

50

36

6.100,00 dinara
KUPI
LM08 0700

225

1.5

1.0

40

28

5.600,00 dinara
KUPI
LM08 0800

225

1.5

1.0

60

28

5.600,00 dinara
KUPI
LM08 0900

225

1.5

1.0

70

28

5.600,00 dinara
KUPI
LM08 1000

225

1.5

1.0

40

36

6.100,00 dinara
KUPI
LM08 1100

225

1.5

1.0

60

36

6.100,00 dinara
KUPI
LM08 1200

225

1.5

1.0

70

36

6.100,00 dinara
KUPI
LM08 1300

225

1.7

1.2

65

36

6.400,00 dinara
KUPI
LM08 1400

250

1.7

1.2

40

24

5.600,00 dinara
KUPI
LM08 1500

250

1.7

1.2

60

24

5.600,00 dinara
KUPI
LM08 1600

250

1.7

1.2

70

24

5.600,00 dinara
KUPI
LM08 1700

250

1.7

1.2

40

36

6.400,00 dinara
KUPI
LM08 1800

250

1.7

1.2

60

36

6.400,00 dinara
KUPI
LM08 1900

250

1.7

1.2

70

36

6.400,00 dinara
KUPI
LM08 2000

300

2.2

1,6

50

36

8.100,00 dinara
KUPI
LM08 2100

350

2.5

1.8

50

40

11.200,00 dinara
KUPI
LM08 2200

280

2.2

1,6

60

36

7.800,00 dinara
KUPI
LM08 2300

300

2.2

1,6

70

36

8.100,00 dinara
KUPI
LM08 2400

255

1.7

1.2

70

24

5.600,00 dinara
KUPI
LM08 2500

250

2.2

1,6

50

30

5.800,00 dinara
KUPI
LM08 2600

250

2.2

1,6

60

30

5.800,00 dinara
KUPI
LM08 2700

250

2.2

1,6

70

30

5.800,00 dinara
KUPI
LM08 2800

200

1.7

1.2

60

36

6.100,00 dinara
KUPI
LM1035001

350

3.9

2.5

50

18

10.900,00 dinara
KUPI
LM1040001

400

4.4

3.0

50

18

13.800,00 dinara
KUPI
LM1045001

450

4.8

3.0

50

18

17.600,00 dinara
KUPI
LM1050001

500

5.2

3.5

50

18

21.800,00 dinara
KUPI
LM1056001

560

5.5

3.5

50

18

25.800,00 dinara
KUPI

KATALOG

KLIKNITE NA SLIKU ZA UVEĆANJE

Korpa
0 Item | 0,00 dinara
View Cart
Scroll to Top